תרומות יחידים בישראל- ממצאי רבעון ינואר- מרץ 2019

תרומות יחידים בישראל- ממצאי רבעון ינואר- מרץ 2019

/, על השקעה חברתית/תרומות יחידים בישראל- ממצאי רבעון ינואר- מרץ 2019

מאת: גליה פיט, המכון למשפט ופילנתרופיה, הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן, אוניברסיטת תל אביב | חגי כץ, הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ממצאי סקר סדרה עיתית של תרומות של הציבור הישראלי לרבעון 1, 2019 (חודשים ינואר-מרץ 2019) מראים כי בכל שבוע למעלה מ־ 50% מהציבור בישראל נוהג לתרום, אולם רק אחד מכל ארבעה ישראלים נוהג לתרום תרומה כספית לארגון חברתי פורמלי.
בקרב הציבור הערבי נפוצה יותר תרומה לא פורמלית ליחידים מאשר לארגונים. סכום התרומה הממוצע בקרב הערבים עומד על 100 – 1,600 ש"ח ואילו בקרב הציבור היהודי על 180 – 450 ש"ח.
בקרב הציבור הערבי יעד התרומה המועדף הוא תחום הבריאות ולאחריו יעדי התרומה המובילים הם מזון וצרכים בסיסיים וחינוך. בקרב הציבור היהודי היעד המוביל הוא מזון, צרכים בסיסיים וגמילות חסדים, ואילו יעדי התרומה בתחום הבריאות והרווחה הם הבאים בתור בפער זניח. בקרב היהודים שיעור התורמים גדל עם רמת הדתיות ורמת ההכנסה.
סכום התרומה גדל בקשר עם רמת הדתיות.
בקרב היהודים והערבים שיעור התורמים וגודל התרומה של גברים גדולים יותר מאשר אלו של הנשים.

בדו"חות הבאים ימשיך המעקב אחר הדפוסים של התרומה בציבור בישראל שהוצגו כאן, ושאלות נוספות יקבלו מענה כגון אפיקי התרומה, השפעות קמפיינים לגיוס כספים ואירועים על התרומות, והקשר בין תרומה והתנדבות.

את הדו"ח המלא ניתן לקרוא כאן.

מתוך המבוא :
תרומות, או במינוחן האקדמי – נתינה פילנתרופית, הן ביטוי מרכזי של התנהגות פרו־סוציאלית; כלומר, פעילות וולונטרית שמטרתה לסייע לאחר, לצד התנדבות והשתתפות בפעילות של ארגונים וולונטריים. לנתינה הפילנתרופית יכולים להיות ביטויים רבים ומגוונים – התרומה יכולה להיות כספית או בשווה כסף, ספונטנית או מתוכננת, מופנית כלפי ארגון או אדם פרטי, בסכומים גדולים או קטנים, חד פעמית או מתמשכת. יחד עם זאת, לתרומות כספיות לארגונים חברתיים יש תפקיד חשוב במימון השירותים שמעניקים ארגוני חברה אזרחית ומגזר שלישי, והן ביטוי של העדפות וערכים של הפרט מחד, לצד רוח קהילתית ומעורבות חברתית ואזרחית מאידך. המכון למשפט ופילנתרופיה, הפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מקדם מחקרים לחשיפת תמונת הנתינה לארגונים חברתיים בישראל. המכון עושה כן באמצעות הקמת מעבדת מחקר לנתוני פילנתרופיה בישראל, הבוחנת, באמצעות מחקרים שונים, את התרומות לארגוני החברה האזרחית ממקורות שונים: יחידים ומשקי בית בישראל, חברות בישראל, קרנות פילנתרופיות בארץ ומקורות מחו"ל. המחקר המוצג במסמך זה מתמקד במעקב אחר דפוסי התרומות של פרטים בישראל במהלך שנה שלמה, וזהו הדו"ח הרבעוני הראשון שמופק ממנו. מטרת המחקר היא ליצור סדרה עיתית של תרומות של הציבור הישראלי שתאפשר בחינה של מגמות ועונתיות בשיעור, היקף ויעדי התרומה בישראל. הסדרה העיתית תאפשר לקבל תמונה מדויקת יותר של דפוסי התרומה ממה שניתן היה לקבל עד כה, וכן לבחון את השפעתם של אירועים חוזרים (כמו חגים) ואירועים ייחודיים (כמו בחירות או אירועים ביטחוניים בולטים) על התרומות של הציבור בישראל. לידע שייווצר בעזרת המחקר תהיה תרומה לקביעת מדיניות חברתית וכלכלית, ולתכנון ניהול גיוס המשאבים של ארגוני המגזר השלישי הנעזרים בתרומות הציבור למימון פעילותם למען החברה והקהילה בישראל.

שתף את הפוסט

לשם שינוי ביחד

"לשם שינוי ביחד" – יכולים נותנים משפיעים, בהתכנסות של חברי המליאה ליום שלם שכולו מוקדש לחשיבה על מה עשינו והשגנו עד כה, מהם הנכסים וההזדמנויות לבניית תכנית עשייה ממוקדת לעתיד הקרוב. [...]

מפגש בבנק דרייפוס על צמיחתה של הנתינה בישראל

עסק משפחתי לדורות, פילנתרופיה – אגואיזם או אלטרואיזם? כנראה שגם וגם... שמחנו להשתתף בערב של בנק דרייפוס להציג נתונים על צמיחתה של הנתינה בישראל, לשתף מהי השקעה חברתית, תשואה חברתית והרווח האישי העצום, הסיפוק [...]

רמי ליפמן ואילון תירוש בשיחה מרתקת על היום שאחרי האקזיט

מהי אסטרטגיית ההשקעות העסקיות שלכם? האם הצלחה עבורך היא יותר מאשר רק רווח כספי? ביום שאחרי האקזיט- איך מייצרים משמעות נוספת להצלחה? איך ממנפים את ההזדמנויות החדשות לעשייה חברתית? רמי ליפמן ואילון תירוש, יזמים [...]