שנתון העמותות 2018

שנתון העמותות 2018

שנתון העמותות 2018, ראשון מסוגו שנעשה בישראל, מקיף ופורץ דרך, נחקר ונערך במכון למשפט ופילנתרופיה באוני' ת"א עבור גיידסטאר (משרד המשפטים), רשות התאגידים וג'ויינט אלכ"א.
שמחים לחלוק את החדשות הטובות:

צמיחה בתרומות מישראל.
♦ צמיחה בתרומות של בעלי יכולת מישראל.
♦ מהפך! לראשונה סך התרומות מישראל גבוה מסך התרומות מחו"ל.

מאז הסקר האחרון שבוצע על ידי יכולים נותנים והלמ"ס ב- 2015 היקף התרומות בישראל המשיך לצמוח!
כמה היי-לייטס נוספים מהשנתון שאנחנו רוצים לחלוק אתכם:
♣ בישראל פעלו בשנת 2018 – 19,205 עמותות ו- 743 חל"צ
♣ סך ההכנסות של כלל העמותות עומד על 93.4 מיליארד ₪
♣ מקורות המימון של כלל העמותות: הכנסות מהמדינה – 41%, מכירות לגורמים פרטיים – 37%, תרומות 22%
♣ סך התרומות לכלל העמותות עומד על 20.7 מיליארד ₪ שהם 22% מסך ההכנסות של כלל העמותות, לעומת הסקר של 2015 שהצביע על סך תרומות שעמד על 17     מיליארד ₪ שהם 16.4% מסך ההכנסות.
♣ סך התרומות מישראל עומד על 12.3 מיליארד ₪
♣ בניקוי של העברות מקרנות (העברות שנספרות פעמיים) סך התרומות מישראל של כסף חדש שנכנס למגזר החברתי עומד על 9 מיליארד ₪ (לעומת 6 מיליארד ב   2015)
סך התרומות מחו"ל עומד על 8.4 מיליארד ₪
♣ תרומות של בעלי יכולת בישראל – מתוך סך של 20.7 מיליארד ₪, 10 מיליארד הן תרומות גדולות מעל 100 אלף ₪, כאשר 3.2 מיליארד ₪ מקורן בישראל! תרומות   מישראל יועדו בעיקר לדת (24%), חינוך ומחקר (23%) ושירותי רווחה (17%) בעוד שהכנסות מהמדינה יועדו בעיקר לחינוך ומחקר (38%), תרבות ספורט ופנאי (15%)   ובריאות (14%)
♣ עמותות גדולות (10% מכלל העמותות, הכנסה מעל 7.6 מיליון ₪) הן המוטב המרכזי של הכנסות מהמדינה (84% מסך הכנסות המדינה) לכן תלויות במידה משמעותית     בכספי מדינה
♣ עבור עמותות בינוניות (40% מכלל העמותות, הכנסה בין 400 אלף ועד 7.6 מיליון ₪) תרומות הן מקור מימון מרכזי, 30% מסך התרומות התקבלו בעמותות בינוניות.
♣ עמותות קטנות (50% מכלל העמותות, הכנסה עד 400 אלף ₪) – 74% מהן נסמכות על מקור מימון יחיד – תרומות או מכירות, כאשר 51% מהן נסמכות אך ורק על       תרומות.

השנתון המלא להורדה

מפת התמצאות בשנתון

וידאו של אירוע ההשקה:

שנתון העמותות (2018) הוא פרסום ראשון מסוגו בישראל (מבחינת היקפו), היוצא לאור באופן סמלי בדיוק בחלוף 40 שנה מאז נחקק חוק העמותות, תש"ם-1980. תכליתו של השנתון להציג תמונה מקיפה, מעמיקה ועשירה המשקפת את פעילות העמותות והחברות לתועלת הציבור (חל"צ) בישראל. השנתון מבוסס בעיקרו על דיווחי העמותות והחל"צ לרשם העמותות, בתוספת נתונים מנהליים ממקורות שונים – נתונים אשר מתפרסמים ברמת העמותה באתר גיידסטאר של רשות התאגידים ומשרד המשפטים.

השנתון מציע עושר של מידע מצרפי חדש. ממעוף הציפור, מצטיירת תמונה של מגזר שלישי רב פעלים; ריכוזי למדי, אך מגוון מבחינת מטרות ודפוסי פעילות. יתרה מזאת, ניכר שפעילות העמותות שזורה במארג של יחסי גומלין עם גופים ממשלתיים, עם פילנתרופיה ישראלית ומחו"ל, עם הציבור הרחב ועם עמותות אחרות – כולם מניעים אלה את אלה בתנועתם שלהם.

השנתון בנוי משלושה חלקים שונים, כך שקוראים שונים – בין אם מתוך ארגוני החברה האזרחית, מחזיקי עניין, חוקרים באקדמיה, מקבלי החלטות במגזר הציבורי או הציבור הרחב – ימצאו בו עניין. הוא צפוי לעורר שאלות נוספות, אשר בשאיפה ישמשו כמנוע להמשך מחקר ולמידה העשויים לתרום לשכלול ולשגשוג פעילות החברה האזרחית בישראל.

עיבוד הנתונים לשנתון העמותות (2018), כתיבתו והפקתו נערכו במכון למשפט ופילנתרופיה, בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם צוות יחידת רשם העמותות ומנהל מיזם גיידסטאר ישראל. השנתון עוצב על ידי המשרד לעיצוב גרפי באוניברסיטת תל-אביב.

שתף את הפוסט

לשם שינוי ביחד

"לשם שינוי ביחד" – יכולים נותנים משפיעים, בהתכנסות של חברי המליאה ליום שלם שכולו מוקדש לחשיבה על מה עשינו והשגנו עד כה, מהם הנכסים וההזדמנויות לבניית תכנית עשייה ממוקדת לעתיד הקרוב. [...]

מפגש בבנק דרייפוס על צמיחתה של הנתינה בישראל

עסק משפחתי לדורות, פילנתרופיה – אגואיזם או אלטרואיזם? כנראה שגם וגם... שמחנו להשתתף בערב של בנק דרייפוס להציג נתונים על צמיחתה של הנתינה בישראל, לשתף מהי השקעה חברתית, תשואה חברתית והרווח האישי העצום, הסיפוק [...]

רמי ליפמן ואילון תירוש בשיחה מרתקת על היום שאחרי האקזיט

מהי אסטרטגיית ההשקעות העסקיות שלכם? האם הצלחה עבורך היא יותר מאשר רק רווח כספי? ביום שאחרי האקזיט- איך מייצרים משמעות נוספת להצלחה? איך ממנפים את ההזדמנויות החדשות לעשייה חברתית? רמי ליפמן ואילון תירוש, יזמים [...]