חברים

חברי המליאה

חברי היוזמה לדורותיה

אורני פטרושקה

ליאון רקנטי

אמיר הלוי

מירב מנדלבאום

אילון תירוש

איציק דנציגר

חנוך (אלן) ברקת

מאיר חת

ד"ר חיים דהאן

אריאל קור

רעיה שטראוס בן דרור

שולה מוזס

אבי נאור

רוני דואק

עירית רפפורט