חברים

חברי מליאה

חברי היוזמה

אורני פטרושקה

ליאון רקנטי

אמיר הלוי

מירב מנדלבאום

אילון תירוש

איציק דנציגר

חנוך (אלן) ברקת

מאיר חת

ד"ר חיים דהאן