בלוג 2018-06-20T11:49:58+00:00

מהנעשה אצלנו

עדות אישית: סיפור הקמתו של המכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב / דפנה מיתר נחמד

אימפקט, זה כל הסיפור מה הופך תורם לפילנתרופ, למשקיע [...]